fredag 2. mars 2018

Xenoblight - Procreation
Release: february, 2018
Country: Denmark
Label: Self-release
Existed since: 2017
Genre: Progressive death metal, thrash

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar