tirsdag 31. januar 2017

Mastodon - Emperor of Sand



Release: mars, 2017
Country: USA
Existed since: 1999
Genre: Progressive stoner metal


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar